Phát hiện đột biến mới ở 6 gen liên quan tới trẻ tự kỷ

Sức khỏe
Những nghiên cứu mới của Viện nghiên cứu tế bào gen Vinmec cho thấy những tín hiệu tích cực trong việc điều trị cho trẻ tự kỷ.