Phát hiện lô thuốc kháng sinh Zinnat 500mg giả

Sức khỏe
Nếu bạn đang sử dụng thuốc kháng sinh Zinnat 500mg có ghi được sản xuất ở Anh và do công ty CP Armephaco nhập khẩu thì dừng sử dụng ngay vì đây chính là thuốc kháng sinh giả.