Phát hiện loại ma túy chưa từng xuất hiện ở Việt Nam

Sức khỏe
Viện Khoa học hình sự - Bộ Công an cho biết có một loại ma túy mới bị phát hiện trong thuốc lào, thuốc lá điện tử chưa có trong danh mục ma túy ở nước ta.
Xem thêm