Phòng viêm não Nhật Bản mùa hè cho trẻ nhỏ

Sức khỏe
Cho trẻ tiêm đủ 3 mũi văcxin viêm não Nhật Bản và tiêm nhắc lại sau 3-4 năm để phòng bệnh.