Phương pháp mới ngăn chặn tế bào ung thư phát triển

Sức khỏe
Mới đây, các nhà khoa học Mỹ, Nhật Bản phát hiện loại thuốc mới có khả năng ngăn chặn sự phát triển của các tế bào ung thư.
Xem thêm