DMCA.com Protection Status

Quá trình thụ tinh trong ống nghiệm diễn ra thế nào

Sức khỏe
Trứng và tinh trùng được chọn lọc để thụ tinh tạo thành phôi, phôi sau 3-5 ngày có nhiều tế bào sẽ được chuyển vào tử cung mẹ.