Quá trình thụ tinh trong ống nghiệm diễn ra thế nào

Sức khỏe
Trứng và tinh trùng được chọn lọc để thụ tinh tạo thành phôi, phôi sau 3-5 ngày có nhiều tế bào sẽ được chuyển vào tử cung mẹ.