Ra mắt loại kem béo ngậy làm từ côn trùng

Sức khỏe
Công ty Gournet Grubb của Nam Phi vừa cho ra mắt loạt kem làm từ nhộng, tằm, ấu trùng ruồi và dế cơm có một không hai.
Xem thêm