Rét căm căm, dân vẫn đội sóng hái rau đặc sản chỉ mọc vào mùa đông

Sức khỏe
Mặc cái lạnh và mưa phùn của mùa đông, trên các gành đá nằm sát mép sóng vùng biển ở huyện Bình Sơn, nhiều người dân trong vùng vẫn cặm cụi tìm hái rau mứt, thu về từ 150.000-300.000 đồng/người/ngày.