Robot siêu nhỏ đưa thuốc vào cơ thể qua mạch máu

Sức khỏe
Các nhà nghiên cứu đang tạo ra robot siêu nhỏ đưa thuốc vào cơ thể bằng cách bơi qua mạch máu, hạn chế kỹ thuật xâm lấn.
Xem thêm