Rối loạn phân ly khiến nhiều nữ sinh ở Bắc Kạn có biểu hiện bất thường là gì?

Sức khỏe
Sự việc tại Bắc Kạn hay Đắk Lắk ban đầu đều được kết luận là do những học sinh này bị rối loạn phân ly tập thể.