Rượu phá hủy cơ thể người như thế nào?

Sức khỏe
Xem xong video này, nhiều thanh niên 'nghiện' rượu có lẽ cũng sợ xanh mặt và tự biết tiết chế sở thích của mình.