Sản phụ ung thư mổ ngồi để sinh con đã tỉnh lại, giao tiếp bằng viết chữ

Sức khỏe
Sau ca mổ ngồi lấy thai, sức khỏe của hai mẹ con sản phụ Nguyễn Thị Liên dần ổn định, dự kiến tuần tới sẽ được gặp nhau.