Sắp có hợp chất có thể thay thế rượu

Sức khỏe
Một loại hợp chất thay thế rượu có tên là Alcarelle, khi uống vào bạn sẽ cảm thấy thoải mái, vui vẻ như khi uống rượu nhưng lại không hề nôn nao và say.