Sơ cứu đúng cách khi bị sốc nhiệt do nắng nóng

Sức khỏe
Trước khi đưa người bị sốc nhiệt đi cấp cứu, cần nhanh chóng làm mát bệnh nhân với khăn ướt, nước đá để giảm nhiệt độ
Xem thêm