Sợ tôm hùm chết đau đớn, Thụy Sĩ cấm bỏ tôm hùm vào nồi nước sôi

Sức khỏe
Chính phủ Thụy Sĩ ra lệnh chấm dứt bỏ tôm hùm sống vào nồi nước đang sôi do lo ngại chúng phải trải qua cái chết đau đớn, và yêu cầu chúng phải được giết chết một cách nhân đạo.