DMCA.com Protection Status

Sốc ma túy gây tử vong nhanh tới mức nào?

Sức khỏe
Trong các môi trường kín, gây bí bách, thiếu oxy, khiến việc sốc thuốc càng dễ xảy ra, nghiêm trọng hơn có thể dẫn đến thiệt mạng.