Sự thật đằng sau món gan ngỗng giá 200 USD một kg

Sức khỏe
Để làm ra đặc sản gan ngỗng béo foie gras, nông dân phải cho ngỗng ăn 2 kg ngũ cốc mỗi ngày vào 2-3 tuần cuối cùng.
Xem thêm