Sức khỏe người đàn ông cầm rắn hổ mang chúa vào bệnh viện giờ ra sao?

Sức khỏe
Sau nhiều ngày được điều trị tích cực, sức khỏe người đàn ông (38 tuổi, ở Tây Ninh) cầm con rắn hổ mang chúa vào tới tận bệnh viện sau khi bị cắn đã có nhiều tín hiệu tích cực, tự thở tốt, phổi cải thiện, tim mạch ổn định.