Sức sống của bé gái tí hon, chào đời chỉ nặng bằng thanh chocolate

Sức khỏe
Sức sống mãnh liệt của bé gái tí hon khi sinh ra chỉ nặng bằng thanh chocolate khiến cả thế giới kinh ngạc.

VIDEO MỚI NHẤT