Sừng tê giác được tiêm thuốc độc để chống săn bắt trộm

Sức khỏe
Để bảo vệ tê giác, các tổ chức cứu hộ đã tiêm vào sừng con vật một hợp chất độc có thể gây hại cho sức khỏe con người nếu sử dụng.

VIDEO MỚI NHẤT