DMCA.com Protection Status

Tác động lên cơ thể nếu tiêu thụ quá nhiều muối

Sức khỏe
Muối có vai trò quan trọng với cơ thể nhưng tiêu thụ quá nhiều sẽ làm tăng huyết áp, hẹp mạch máu và mất nước.