Tác hại của thói quen cúi khom lưng lấy đồ vật

Sức khỏe
Mọi người thường khom cong lưng khi nhặt hay nâng đồ vật, thói quen này rất có hại cho cột sống, theo Mucle and Motion.