Tác hại khi 'dán mắt' vào điện thoại mỗi ngày

Sức khỏe
Smartphone mở ra cánh cửa để giới trẻ tiếp cận thế giới, đồng thời nó cũng ảnh hưởng tiêu cực đến sức khỏe khi sử dụng quá nhiều.