Tác hại với nhân viên văn phòng khi ngồi một chỗ quá lâu

Sức khỏe
Người ra đã chứng minh được rằng việc ngồi một chỗ trong một thời gian dài có thể dẫn đến tăng cân và tích mỡ vì các tế bào cơ thể bị đặt dưới sức ép vật lý.