Tại sao bạn không nên uống nước trước khi ngủ?

Sức khỏe
Uống nước rất tốt cho sức khỏe của con người. Tuy nhiên, uống nước trước khi đi ngủ có thể khiến bạn phải thức giấc giữa đêm và làm gián đoạn giấc ngủ