Tại sao bạn không nên uống rượu bia khi đói?

Sức khỏe
Khi dạ dày trống rỗng, lượng cồn trong rượu sẽ ngấm vào cơ thể nhanh hơn, gây ra hậu quả nghiêm trọng tới sức khỏe.