Tại sao bé trai, bé gái lại nhận dinh dưỡng khác nhau từ sữa mẹ?

Sức khỏe
Các chất dinh dưỡng trong sữa mẹ thường biến đổi để đáp ứng nhu cầu khác nhau theo giới tính của đứa trẻ.