Tại sao con người chỉ mọc lại răng một lần?

Sức khỏe
Một số động vật có thể thay răng nhiều lần trong đời, nhưng con người chỉ mọc răng sữa rồi thay thế bằng răng trưởng thành. Tại sao lại có sự khác biệt như vậy?
Xem thêm