Tại sao máu có màu đỏ nhưng ven lại màu xanh?

Sức khỏe
Nhiều người thắc mắc rằng tại sao máu có màu đỏ nhưng tĩnh mạch, hay còn gọi là ven, lại có màu xanh.