Tại sao một số người dễ bị say xe?

Sức khỏe
Say xe hình thành khi mắt, tai cảm nhận khác nhau về sự di chuyển. Sự xung đột này khiến bạn cảm thấy chóng mặt và buồn nôn.