Tại sao sừng tê giác đắt hơn vàng và công dụng thực sự của chúng

Sức khỏe
Chỉ vì những nhận định thiếu căn cứ khoa học của thầy thuốc Lý Thời Trân người Trung Quốc mà loài tê giác đã bị săn đuổi và lấy sừng bán đắt hơn vàng.