Tăng giá khám bệnh với người không có thẻ BHYT

Sức khỏe
Từ 1/5/2019, các cơ sở khám chữa bệnh công lập ở Hà Nội sẽ tăng giá dịch vụ khám chữa bệnh đối với người không có thẻ BHYT.
Xem thêm