Tạo ra phôi thai không cần trứng, tinh trùng?

Sức khỏe
Các nhà khoa học Mỹ có một bước tiến lớn trong y học khi tạo ra phôi mà không sử dụng tinh trùng hoặc trứng.