Táo rơi vào đầu, bé 3 tháng tuổi sống thực vật

Sức khỏe
Một em bé khỏe mạnh bỗng chốc trở thành một người sống thực vật và bị khuyết tật trí tuệ chỉ vì một quả táo rơi từ tầng 24.