Thanh tra nhà thuốc tại Hà Nội, chỗ nào cũng phát hiện sai phạm

Sức khỏe
Mua bán thuốc không lưu đơn hoặc không đơn thuốc là một trong nhiều lỗi mà các hiệu thuốc, nhà thuốc trên địa bàn Thủ đô vi phạm khi bị kiểm tra.