Thầy thuốc bác tin đồn khối ung thư di chuyển theo nhẫn vàng

Sức khỏe
Bác sĩ bác bỏ độ xác thực của một video, trong đó cái gọi là "khối ung thư" tự di chuyển tránh xa tép tỏi và bị hút bởi nhẫn vàng.