Thiết bị bay điều khiển từ xa chở quả thận đi cấy ghép

Sức khỏe
Lần đầu tiên trên thế giới, một quả thận được vận chuyển thành công bằng thiết bị bay điều khiển từ xa đến nơi ghép cho người bệnh.
Xem thêm