Thiết bị công nghệ giúp trẻ sinh non lớn nhanh

Sức khỏe
Bên cạnh những thiết bị hỗ trợ phổ biến như lồng ấp, thiết bị có tên Pea Pod cũng được sử dụng để giúp trẻ sinh non lớn nhanh hơn.