Thiết bị giúp loại bỏ dị vật gây tắc đường thở

Sức khỏe
Thiết bị có lực hút 300 mmHg, giúp loại bỏ dị vật và thức ăn mắc ở cổ họng hiệu quả gấp 3 lần phương pháp ép bụng thông thường.