Thiết bị quét mạch máu giúp tiêm không bị chệch ven

Sức khỏe
Veinviewer có thể quét các tĩnh mạch nằm dưới da 10 mm và hiển thị hình ảnh ngay trên bề mặt, giúp hạn chế tiêm và truyền dịch chệch ven.