Thiết bị trị giá 600.000 USD giúp bảo quản vắcxin ở Việt Nam

Sức khỏe
Công nghệ lạnh eZCooler thay cho thùng xốp, tủ đá, có thể bảo quản vắcxin ở nhiệt độ ổn định theo tiêu chuẩn châu Âu.
Xem thêm