Thói quen ăn uống của người Việt qua những con số

Sức khỏe
Giới trẻ chi ra hơn 13.000 tỷ đồng mỗi tháng để ăn vặt, trong đó tiêu thụ mì đứng trong nhóm top thế giới.