'Thủ phạm' khiến 1,1 triệu người Trung Quốc chết trẻ mỗi năm

Sức khỏe
Ngày 2/10, tờ South China Morning Post dẫn nghiên cứu của Đại học Hong Kong (Trung Quốc) cho thấy ô nhiễm không khí là nguyên nhân khiến khoảng 1,1 triệu người chết trẻ hàng năm.