Thuốc đông y trôi nổi: 'Thần dược' hay 'thần chết'?

Sức khỏe
Đã có không ít nạn nhân của thuốc đông y trôi nổi nhưng nhiều người vẫn tìm mua. Vậy còn việc quản lý của cơ chức năng thế nào cũng là câu hỏi được nhiều người thắc mắc.