Thuốc khẩn cấp cứu mạng người sốc ma túy

Sức khỏe
Narcan là tên thương mại của naloxone, loại thuốc khẩn cấp dành cho trường hợp sử dụng thuốc gây mê quá liều, sốc ma túy.