Thưởng thức nho đắt nhất thế giới, giá gần 60 USD/quả

Sức khỏe
Ruby Roman được xem là loại nho đắt nhất thế giới, được trồng tại Nhật Bản. Trung bình mỗi chùm nho có giá khoảng 2.000 USD.