Tiến trình thay đổi cơ thể khi tiêm hormone chuyển đổi giới tính

Sức khỏe
Khi tiêm hormone nữ, mỡ sẽ tập trung nhiều hơn vào hông, ngực và đôi má; còn tiêm hormone nam làm giảm kích cỡ ngực.