Top những món đồ chơi nguy hiểm nhất năm 2017

Sức khỏe
Tổ chức phi lợi nhuận “Thế giới chống đồ chơi gây hại” (WATCH) đã liệt kê một danh sách 10 loại đồ chơi nguy hiểm nhất năm 2017.