Trang trại sản xuất 'cực phẩm' trứng cá muối giá 5.700 USD/kg

Sức khỏe
Hai trang trại thuộc tập đoàn Agroittica Lombarda có diện tích hơn 100 ha, đang nuôi 7 giống cá tầm và sản xuất 28 tấn trứng cá muối mỗi năm.
Xem thêm