Triệt phá cơ sở sản xuất cồn y tế, nước muối sinh lý độc hại

Sức khỏe
Dây chuyền sản xuất tại cơ sở này chỉ có những xô nhựa đựng nguyên liệu thành phẩm để chiết rót vào chai.